-- транспортная компания
+380 44 360 60 77
+380 93 313 57 47
+380 93 313 57 57
Найти ближайшее сто и азс Узнать стоимость перевозки Аренда спецтехники Контактная информация
Главная » Законодательство » Про національного автомобільного перевізника

Про національного автомобільного перевізника

        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 11 липня 1994 р. N 475
                Київ

         Про національного автомобільного
              перевізника

   З метою підвищення рівня виконання міжнародних автомобільних
перевезень вантажів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

   1. Затвердити  Положення про національного автомобільного
перевізника (додається).

   2. Надати зовнішньоекономічному об'єднанню "Укртранс" статус
національного автомобільного перевізника.

   Прем'єр-міністр України               В.Масол

   Міністр
   Кабінету Міністрів України             І.Доценко

   Інд.34


                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 11 липня 1994 р. N 475

              ПОЛОЖЕННЯ
      про національного автомобільного перевізника

   1. Запровадження для підприємств автомобільного транспорту
статусу національного  автомобільного  перевізника  передбачає
створення у галузі умов для поліпшення транспортних зв'язків
України з  іншими державами, підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних автопідприємств на міжнародному ринку транспортних
послуг і  подолання  залежності  України  від  іноземних
автоперевізників.

   2. Статус національного автомобільного перевізника може бути
наданий підприємству автомобільного транспорту:

   яке є юридичною особою за законодаством України і основним
видом господарської діяльності якого є автомобільні перевезення;

   якщо не менше 50 відсотків його рухомого складу становлять
автомобілі, що відповідають міжнародним технічним вимогам;

   яке взмозі забезпечити управління транспортними засобами на
міжнародних автомагістралях висококваліфікованими водіями.

   Крім того,  для  набуття  зазначеного  статусу  доходи
підприємства автомобільного  транспорту  від  перевезень  у
міжнародному сполученні повинні становити не менше 70 відсотків
суми його загальних доходів за останні два роки підряд на момент
порушення відповідного клопотання.

   3. Рішення про надання підприємству автомобільного транспорту
статусу національного  автомобільного  перевізника  приймається
Кабінетом Міністрів України за поданням Мінтрансу.

   4. Національний автомобільний перевізник має право:
   вносити Мінтрансу та  іншим  міністерствам  і відомствам
пропозиції щодо захисту інтересів України стосовно перевезення
вантажів у міжнародному сполученні та брати участь в обговоренні
цього питання;

   використовувати національну  символіку  у   відповідних
зображеннях на транспортних засобах і перевізній документації.

   5. Національний автомобільний перевізник зобов'язаний:
   забезпечити першочергове виконання державного  замовлення,
державного контракту та окремих урядових завдань на автомобільні
перевезення у міжнародному сполученні;

   забезпечити належний рівень екологічної безпеки,  безпеки
дорожнього руху, його регулярності та обслуговування замовників
перевезень.

   6. Підприємство автомобільного транспорту,  якому  надано
статус національного  автомобільного  перевізника,  може  бути
позбавлено цього статусу у разі недодержання підприємством вимог,
пункту 2  цього  Положення  або невиконання тим зобов'язань,
визначених у пункті 4 цього Положення.

   Рішення про позбавлення статусу національного автомобільного
перевізника приймається в тому ж порядку, що і про його надання.