-- транспортная компания
+380 44 360 60 77
+380 93 313 57 47
+380 93 313 57 57
Найти ближайшее сто и азс Узнать стоимость перевозки Аренда спецтехники Контактная информация
Главная » Законодательство » Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям

Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям

        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 29 січня 1999 р. N 104
                Київ

    Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям
       під час перевезення небезпечних вантажів
          автомобільним транспортом


   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
    N 1457 ( 1457-2002-п ) від 26.09.2002 )

   ( У тексті  Постанови  слова "управління Державної
    автомобільної інспекції" в усіх відмінках замінено
    словами "департамент Державної автомобільної інспекції"
    у  відповідному  відмінку згідно з  Постановою КМ
    N 1457 ( 1457-2002-п ) від 26.09.2002 )


   З метою  запобігання  аваріям,  катастрофам  та  іншим
надзвичайним ситуаціям, які можуть виникнути під час перевезення
небезпечних вантажів автомобільним транспортом, Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:

   1. Установити терміни  проходження  водіями  транспортних
засобів підготовки до транспортування небезпечних вантажів та дій
у разі виникнення надзвичайних ситуацій під час їх перевезення,
одержання водіями права на керування транспортними засобами з
небезпечними вантажами і свідоцтва відповідно до конкретного класу
небезпеки вантажу і транспортного засобу, а саме:
   небезпечні вантажі першого та шостого класів небезпеки і
транспортні засоби з дозволеною максимальною вагою понад 3500
кілограмів, віднесені до категорій "С" та "Е", - до 30 березня
2000 року;
   небезпечні вантажі інших класів небезпеки та цистерни або
транспортні  засоби,  що  перевозять цистерни, а також інші
транспортні засоби - до 31 серпня 2000 року.

   2. Затвердити зразок  Свідоцтва  про  підготовку  водіїв
транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (далі -
Свідоцтво), який додається.
   Термін дії Свідоцтва - п'ять років.

   3.  Департаменту  Державної  автомобільної  інспекції
Міністерства внутрішніх справ, Міністерству з питань надзвичайних
ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від наслідків
Чорнобильської катастрофи і Міністерству охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки із залученням суб'єктів
підприємницької  діяльності  (за згодою) з метою запобігання
надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів
автомобільним транспортом:

   організувати протягом 1999 - 2000 років на базі єдиного
загальнодержавного центру підготовку  водіїв  автотранспортних
засобів за програмами та в порядку, встановленому зазначеними
органами виконавчої влади, з видачею відповідних підсумкових
довідок для  пред'явлення  в  Державну автомобільну інспекцію
Міністерства внутрішніх  справ  свідоцтв  установленого  цією
постановою зразка;
   створити до 31 травня 2000 р. систему спостереження за рухом
транспортних засобів з небезпечними вантажами та забезпечити її
належне функціонування;
   забезпечити проведення експертної оцінки і погодження умов
(правил, стандартів, технічних умов), необхідних для безпечного
перевезення автомобільним транспортом небезпечних вантажів та дій
у  разі  виникнення  надзвичайних  ситуацій  під  час  їх
транспортування.

   4.  Департаменту  Державної  автомобільної  інспекції
Міністерства внутрішніх справ організувати:
   приймання в підрозділах Державної автомобільної інспекції
Міністерства внутрішніх справ іспитів від водіїв транспортних
засобів та видачу свідоцтв про їх допуск до перевезень небезпечних
вантажів;
   виготовлення на вітчизняних підприємствах бланків Свідоцтва у
необхідній кількості;
   оформлення на спеціальних бланках і видачу в установленому
порядку дозволів на рух автотранспортних засобів з усіма без
винятку небезпечними вантажами.

   5. Надати департаменту Державної автомобільної інспекції
Міністерства внутрішніх справ право самостійно  встановлювати
розміри плати за проведення іспитів водіїв та надбавки до ціни
підприємств на виготовлення бланків Свідоцтва у межах, визначених
законодавством. Кошти, що залишаються в розпорядженні департаменту
Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ
використовуються відповідно до законодавства.

   6. Доручити Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерству  внутрішніх  справ  та  Міністерству  охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки розробити і
до 1 березня 1999 р. затвердити спільні заходи швидкого реагування
на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути під час перевезення
автомобільним транспортом небезпечних вантажів.


   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО

   Інд.33

Зразок                  ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 29 січня 1999 р. N 104

------------------------------------------------------------------
|        1        |         2       |
|    ДПНВ - СВІДОЦТВО    |Прізвище______________________ |
|   ПРО ПІДГОТОВКУ ВОДІЇВ   |Surname             |
|  ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО  |                |
| ПЕРЕВОЗЯТЬ НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ |Ім'я та по батькові___________ |
| ADR - TRAINING CERTIFICATE  |First name(s)          |
|FOR DRIVERS OF VENICLES    |                |
|CARRYING DANGEROUS GOODS    |Дата народження         |
|                |Date of birth          |
|Свідоцтво N __________________ |                |
|Certificate N         |Громадянство          |
|                |Nationality           |
|Розпізнавальний знак      |                |
|держави, яка видала    UA |Підпис власника         |
|свідоцтво           |Signature of holder       |
|Distinguishing sing      |                |
|of issuing State        |Видане             |
|                |Issued by            |
|Дійсне для   речовин  класу|  Дата ______________     |
|(класів) 1) 2)         |  Date            |
|Valid for class(es) 1) 2)   |  Підпис 4)__________     |
|                |  Signature          |
|у цистернах   не в цистернах |                |
|in tanks   other than tanks |Термін дії подовжено до________ |
|                |Renewed until          |
|1        1       |                |
|2        2       |Ким____________________________ |
|3        3       |By               |
|4.1, 4.2, 4.3  4.1, 4.2, 4.3 |  Дата ______________     |
|5.1, 5.2     5.1, 5.2   |  Date            |
|6.1, 6.2     6.1, 6.2   |  Підпис 4)__________     |
|7        7       |  Signature          |
|8        8       |                |
|9        9       |__________________       |
|                |4) Печатка або штамп органу,  |
|До (дата) 3)___________________| який видав свідоцтво.     |
|                |                |
|until (date) 3)        |                |
|_______________________    |                |
|1) Непотрібне закреслити.   |                |
|2) Стосовно  дійсності  для|                |
|речовин інших класів      |                |
|див. стор. 3.         |                |
|3) Стосовно  поновлення    |                |
|див. стор. 2.         |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|       3        |        4        |
|  Дійсне для речовин інших  | Лише для національних правил  |
| класів 5)           | For national regulations    |
| extended to class(es) 5)   |                |
|                |                |
|    у цистернах       |                |
|    in tanks        |                |
|                |                |
|1       Дата ___________ |                |
|2       Date       |                |
|3               |                |
|4.1, 4.2, 4.3         |                |
|5.1, 5.2   Підпис _________ |                |
|6.1, 6.2   Signature    |                |
|7               |                |
|8       Печатка ________ |                |
|9       Seal       |                |
| ____________________________ |                |
|    не в цистернах     |                |
|    other than tanks    |                |
|                |                |
|1       Дата ___________ |                |
|2       Date       |                |
|3               |                |
|4.1, 4.2, 4.3         |                |
|5.1, 5.2   Підпис _________ |                |
|6.1, 6.2   Signature    |                |
|7               |                |
|8       Печатка ________ |                |
|9       Seal       |                |
|___________________      |                |
| 5) Непотрібне закреслити   |                |
------------------------------------------------------------------

   Примітка. Зазначене Свідоцтво має розмір А5 (148 мм на 210
мм), захисну сітку, реєстраційний номер, приховане кодування,
захисне ламінаційне покриття з порядковим номером, що відповідає
реєстраційному номеру Свідоцтва, і галографічним зображенням,
підписане уповноваженою особою Державтоінспекції та  завірене
штампом або печаткою.

   Записи у  Свідоцтві  здійснюються  машинописом або іншим
друкованим способом українською мовою та дублюються у разі потреби
літерами латинського алфавіту.